"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Moszczenica Promuje Innowacje- Cel

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji. Cel zostanie osiągnięty przez:

  1. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez przedsiębiorstwa z terenu gminy i regionu,
  2. Budowę sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej zmierzającej do zwiększenia liczby inwestycji zagranicznych na terenie gminy i w regionie,
  3. Zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań kooperacyjnych,
  4. Promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej regionu,
  5. Tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin,
  6. Wspieranie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w szczególności: Informatyka i telekomunikacja, Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, Energetyka (w tym OZE),
  7. Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności dla inwestorów z kraju i zagarnicy na terenie Gminy Moszczenica w postaci budowy Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)