"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Targi i Konferencja

I edycja Międzynarodowej Konferencji IT i innowacje wraz z towarzyszącymi jej Międzynarodowymi Targami branży IT, rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna, energetyki z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Patronatem honorowym wydarzenia objęli:

 

zapraszamy

wystawców zainteresowanych zaprezentowaniem swoich produktów i swojej działalności

 

Organizatorem wydarzenia jest

Gmina Moszczenica


Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce wg rankingu Rzeczypospolitej oraz Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

 

 

Cele organizowanego wydarzenia:

a.    międzynarodowa promocja gospodarcza regionu ze szczególnym uwzględnieniem Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI),

  1. tworzenie powiązań korporacyjnych oraz kreowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach na poziomie międzynarodowym,
  2. promocja i rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP, zwiększanie konkurencyjności i szans eksportowych,
  3. kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych
  4. zacieśnianie współpracy między przedsiębiorcami i samorządami

 

Termin, lokalizacja:

a.   Targi odbędą się w dn. 17.09. 2017 r., w godz. 10:00- 17:00, w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy.

  1. Konferencja odbędzie się w dn. 18.09. 2017 r., w godz. 10:00- 16:00, w Łodzi w Hotelu Borowiecki.

c.     Uroczysta kolacja B2B 17.09.2017.

Szczegóły dotyczące Targów:

a. Udział w targach, zarówno dla wystawców jak i uczestników jest bezpłatny.

b. targi mają charakter międzynarodowy – będą brały w nich udział delegacje między innymi z Węgier i Mołdawii

c. W programie przewidziano:

- wystawę  produktów, maszyn i rozwiązań branżowych w godz.10:00-18:00, w tym prezentację łazika marsjańskiego Politechniki Czętochowskiej, ktory zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie University Rover Challenge 2017.

Firmy oraz zorganizują strefę rozrywki, w której będzie można przenieść się w wirtualną rzeczywistość korzystając z dwóch stanowisk gier VR oraz stanowiska z refleksomierzem.


- uroczystą inaugurację nowego projektu inwestycyjnego o wartosci około 7 mln zł pn.
Moszczenickie Tereny Inwestycyjne (MTI),prowadzonego przez Gminę Moszczenica (uroczyste "wbicie szpadla"), ok. godz. 17:00. MTI to nazwa terenu po byłych Moszczenickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, w których swego czasu pracowało ok 3 tys. osób. W ramach uzyskanej dotacji przewidziano uprządkowanie terenu, remont kapitalny części budynków wykonanie nowej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu w nowoczesne sieci techniczne. W obiekcie znajdą lokalizację firmy przede wszystkim z branż wpisujących się w Łódzkie Regionalne Inteligentne Specjalizacje, głównie IT, z którymi podpisano listy intencyjne, zlokalizowane zostanie tutaj także nowoczesne Data-Center obsługujące naszych inwestorów. Działania takie bardzo pozytywnie wpłyną na rozwój gospodarczy całego naszego regionu, a także dadzą możliwość stworzenia wielu nowych wysokospecjalizowanych miejsc pracy. Wszystkie te działania, łącznie z bardzo dobrze układająca się naszą współpracą z jednostkami naukowymi (np. Politechniką Częstochowską) są gwarantem zapewniającym wsparcie dla biznesu ze strony naukowej, umożliwiające wdrażanie najnowszych technologii i innowacji.

- występ zespołu muzycznego (scena plenerowa), ok. godz. 18:00,

- targom towarzyszyć będą odbywające się w Moszczenicy Dożynki Powiatu Piotrkowskiego 2017 wraz z występem zespołu "Sławomir".

      d. Przebieg targów będzie dokumentowany i nagłaśniany w mediach oraz  portalach branżowych

4. Szczegóły dotyczące Konferencji:

      - Udział w konferencji, zarówno dla wystawców jak i uczestników jest bezpłatny.

      - konferencja ma charakter międzynarodowy – będą brały w niej udział między innymi delegacje z Węgier i Mołdawii

      - W programie przewidziano:

- wystawę produktów i rozwiązań branżowych [w godz.11:00-18:00],

- inspirujące prelekcje przedstawicieli świata nauki i biznesu- w trakcie prelekcji i dyskusji zostaną poruszone tematy między innymi  związane z informatyzacją samorządów (w szczególnośći zostanie zaprezentowany system EZD PUW - elektroniczny system zarzadzania dokumentacją opracowny przez Podlaski Urząd Wojewódzki, poruszona zostanie tematyka bezpieczeństwa lokalnych sieci komputerowych i sieci Internet, wdrażanie nowych rozwiązań dziedzinowych)

- przewidziano panele dyskusyjne z zaproszonymi specjalistami, dającymi możliwość wymiany doświadczeń i uwag związanych zarówno z wysłuchanymi prelekcjami jak i własnymi doświadczeniami z wdrażania różnych systemów

- Organizator zapewnia bezpłatny obiad i serwisy kawowe dla wszystkich uczestników konferencji.

 

 

 

Harmonogram wydarzeń:

17 września 2017 r. - niedziela, MOSZCZENICA

10:00 – 18:00                              targi branży rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna, energetyki (w tym       Odnawialne Źródła Energii)

14:00-15:00                                 lunch dla wystawców na terenie targów

17:00                                             uroczyste „wbicie szpadla” pod Moszczenickie Tereny Inwestycyjne

18:00                                             występ artystyczny- zespół muzyczny, scena plenerowa w pobliżu targów

20:30                                            uroczyste spotkanie B2B dla firm objętych projektem w formie kolacji integracyjnej w hotelu

 

 

 

 

 

18 września 2017 r.- poniedziałek, ŁÓDŹ (hotel Borowiecki)

10:00- 16:00                             wystawa branży IT- innowacje w hotelu Borowiecki w Łodzi

11:00-17:00                              konferencja

10:00-10:10                              (1) przerwa kawowa- powitalna,

10:10-11:00                              Uroczyste rozpoczęcie konferencji; Osiągnięcia i współpraca Gminy                                                     Moszczenica i Politechniki Częstochowskiej w zakresie                                                      innowacji w IT- studium przypadku (wspólna prelekcja władz Gminy                                                      Moszczenica oraz władz Politechniki Częstochowskiej)

11:00-11:15                             (2) przerwa kawowa (możliwość spotkania z prelegentami)

11:15-12:00                               EZD PUW - system elektronicznego zarządzania dokumentacją w JST -                                                    bezpłatna, zaawansowana alternatywa dla rozwiązań komercyjnych                                                      wspierana przez Ministerstwo Cyfryzacji

12:00-12:15                              (3) przerwa kawowa (możliwość spotkania z prelegentami)

12:15-13:00                             Systemy dziedzinowe dla JST i podmiotów prywatnych - Jak                                                     przygotować organizację do zmian technologicznych i prawnych?

13:00-13:50                              Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji

13:50-14:20                              Projekt Gmina Bliżej Mieszkańców - Autorski rozwój Wrót Regionu                                                      Łódzkiego

14:20-15:30                              Obiad
15:30-16:30                              Podsumowanie seminarium, zakończenie

 

 

 

Do udziału w konferencji i targach zaproszono ponad 150 osób- przedstawicieli świata biznesu, władz różnego szczebla oraz przedstawicieli świata nauki.

Patronat Medialny: